MENU
LIÊN KẾT WEB
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 19°C
Cao nhất: 23°C
Thấp nhất: 18°C
Độ ẩm: 100 %
 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 509584
Số người trực tuyến:24
ĐẢNG ĐOÀN THỂ

            Sáng 03/01/2017, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đã tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Ninh Bình thành phần tham dự toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, lao động Sở Giao thông vận tải Ninh Bình.  Hội nghị đã nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo trình bày chuyên đề về “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


            Với những tư liệu lịch sử và những nghiên cứu của mình về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, GS-TS Hoàng Chí Bảo đã có những liên hệ để phân tích, làm rõ tư tưởng, đạo đức, quan điểm, tấm gương Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiêm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay. Từ đó đem đến cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động Sở Giao thông vận tải cái nhìn tổng quát về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, khơi dậy tình yêu, lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc chống chủ nghĩa các nhân, nói đi đôi với làm.

            Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Những kiến thức được lĩnh hội tại hội nghị, cùng với những tình cảm sâu nặng của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức Sở Giao thông vận tải đối với Bác sẽ là nền tảng vững chắc, là ngọn đuốc soi đường để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Giao thông vận tải nguyện sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Luyenpv

 CÁC TIN KHÁC
ĐẢNG BỘ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NINH BÌNH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII
Gặp mặt giao lưu nhân ngày phụ nữ Việt Nam (08/3/2018) và Tổ chức cho nữ CBCCVC, người lao động tham quan, học tập tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
ĐẢNG BỘ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NINH BÌNH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII
Chi đoàn TNCS HCM Sở GTVT Ninh Bình thực hiện chương trình tình nguyện tại xã Chính Tâm, huyện Kim Sơn
Các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngành Giao thông phối hợp tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Hội nghị cán bộ CCVC người lao động cơ quan Sở
Sinh hoạt chính trị chào cờ đầu tuần
Gặp mặt giao lưu nhân ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/2016)
Gặp mặt các cháu nhân ngày quốc tế thiếu nhi ngày 01/6
Bản đồ quy hoạch giao thông Ninh Bình đến năm 2030
THÔNG BÁO
   
 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NINH BÌNH
Trưởng ban biên tập: Lê Trọng Thành - Giám đốc sở
Địa chỉ: Số 40 đường Lê Đại Hành - TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 0303.871.129 Fax: 0303.889.678
Email: sgtvt@ninhbinh.gov.vn