MENU
LIÊN KẾT WEB
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 29°C
Cao nhất: 31°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 77 %
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 436923
Số người trực tuyến:61
CÁC TUYẾN VẬN TẢI CỐ ĐỊNH
Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
Về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
Về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
Về việc đơn vị vận tải đăng ký tăng số chuyến khai thác thành công chuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
Về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
Về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
Về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định
Về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
Đơn vị vận tải giảm số chuyến xe chạy trên tuyến VTHK cố định
Trang 1/2 - 1 2
Bản đồ quy hoạch giao thông Ninh Bình đến năm 2030
THÔNG BÁO
   
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NINH BÌNH
Trưởng ban biên tập: Lê Trọng Thành - Giám đốc sở
Địa chỉ: Số 40 đường Lê Đại Hành - TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 0303.871.129 Fax: 0303.889.678
Email: sgtvt@ninhbinh.gov.vn