Thứ Bảy, 20/07/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Chi tiết văn bản: 68/2022/QĐ-UBND
Số hiệu 68/2022/QĐ-UBND
Trích yếu nội dung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban QLDA Vốn sự nghiệp kinh tế
Ngày ban hành 22/12/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2023
Ngày hết hiệu lực
Danh mục Văn bản địa phương
Lĩnh vực Quản lý giao thông
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Người ký Chủ tịch UBND tỉnh
File đính kèm