Thứ Hai, 22/07/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo

TIỂU SỬ, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NINH BÌNH

            1. Giám đốc Sở

A person in a suit and tie

Description automatically generated

  Họ và tên: Lê Trọng Thành                            

- Sinh ngày, tháng, năm:   16 - 11 - 1963

- Quê quán:   Xã An Ninh, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

- Trú quán: Phường Vân Giang - TP - Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình.  

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Cơ khí NN, kỹ sư thông tin tín hiệu đường sắt; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: Tiến sỹ Quản lý kinh tế vận tải

- Chức vụ hiện tại: TUV, Giám đốc Sở

- Điện thoại: 0913529872

- Email: thanhlt.gtvt@ninhbinh.gov.vn

            Quá trình công tác:           

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức vụ, đơn vị công tác

5/1989 - 4/1994

Cán bộ UBND Thị xã Ninh Bình (nay là TP Ninh Bình)

5/1994 -8/1995

Nhân viên Thanh tra Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

9/1995-9/1999

Chuyên viên Phòng Vận tải- Sở Giao thông vận tải Ninh Bình; Uỷ viên Đoàn khối cơ quan tỉnh; Bí thư Chi đoàn cơ quan Sở

10/1999-01/2002

 Phó trưởng phòng Quản lý Công nghiệp vận tải, PT, NL; Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở; Uỷ viên BCH Đảng bộ cơ quan Sở

01/2002- 2/2005

Trưởng phòng Quản lý CNVTPTNL; Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở; Uỷ viên BCH Đảng bộ cơ quan Sở

3/2005- 4/2007

Trưởng phòng Quản lý CNVTPTNL kiêm Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Ninh Bình; Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở; Thường vụ Công đoàn Ngành GTVT Ninh Bình ; Uỷ viên BCH Đảng bộ cơ quan Sở

5/2007-10/2010

Trưởng phòng Quản lý VTPTNL; Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở; Thường vụ Công đoàn Ngành GTVT Ninh Bình; Uỷ viên BCH Đảng bộ cơ quan Sở

11/2010-5/2015

Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch công đoàn Ngành GTVT Ninh Bình; Uỷ viên BCH Đảng bộ cơ quan Sở.

6/2015-7/2015

Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch công đoàn Ngành GTVT Ninh Bình.

8/2015-8/2015

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ninh Bình, Chủ tịch công đoàn Ngành GTVT Ninh Bình.

9/2015-10/2015

Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ninh Bình, Chủ tịch công đoàn Ngành GTVT Ninh Bình.

11/2015-10/2016

Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở GTVT Ninh Bình, Chủ tịch công đoàn Ngành GTVT Ninh Bình.

11/2016 đến nay

Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở GTVT Ninh Bình.

 

          2. Phó Giám đốc Sở

A person in a white shirt

Description automatically generated

             Họ và tên: Nguyễn Văn Hanh

- Ngày, tháng, năm sinh: 03/9/1969

- Nơi sinh: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

- Quê quán: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

- Quốc tịch: Việt Nam

- Nơi cư trú: Số nhà 38, đường Ngô Gia Tự, phố Thúy Sơn, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý xây dựng

- Điện thoại: 0912932073

- Email: hanhnv.gtvt@ninhbinh.gov.vn

 

            Quá trình công tác:

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức vụ, đơn vị công tác

7/1992 – 5/1994

Công tác tại UBND thị xã Ninh Bình 

6/1994 – 10/2001

Thư ký tòa án nhân dân thị xã Ninh Bình 

11/2001 – 3/2004

Công tác tại Ban Thanh tra- Sở GTVT Ninh Bình

4/2004 – 02/2006

Phó Trưởng Ban Thanh tra giao thông

03/2006 – 15/6/2010

Chánh Thanh tra Sở GTVT Ninh Bình

16/6/2010- 8/2012

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Chánh Thanh tra Sở.

9/2012 – 6/2013

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Chánh Thanh tra Sở, Chánh Thanh tra Sở GTVT Ninh Bình kiêm phụ trách Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh.

7/2013 – 02/2014

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Chánh Thanh tra Sở GTVT Ninh Bình

3/2014 – 7/2014

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ; Chánh Thanh tra kiêm Trạm trưởng Trạm kiểm  tra tải trọng xe lưu động tỉnh Ninh Bình.

8/2014- 7/2016

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ; Ủy viên Ban Thường vụ-chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành; Chánh Thanh tra kiêm Trạm trưởng Trạm kiểm  tra tải trọng xe lưu động tỉnh Ninh Bình.

8/2016 đến nay

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng  ủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải Ninh Bình.

               

               3. Phó Giám đốc Sở Nguyễn Quang Minh

 

 

A person in a suit and tie

Description automatically generated

             1. Tóm tắt lý lịch:

- Họ và tên: Nguyễn Quang Minh

            - Sinh ngày: 13 tháng 6 năm 1979

            - Quê quán: Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 25, ngõ 130 đường Tuệ Tĩnh, phố Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

            - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ.

            - Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính. 

            - Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1.

            - Trình độ tin học: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

            - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

            - Ngày vào Đảng: 15/01/2009.

            - Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Sở

- Đơn vị công tác: Sở GTVT Ninh Bình.

            Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)

9/2002 - 8/2003

Kỹ sư Đoạn Quản lý giao thông số II - Ninh Bình.

9/2003- 9/2012

Chuyên viên Phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

10/2012 - 9/2013

Phó trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông vận tải Ninh Bình.

10/2013 - 8/2017

Trưởng phòng Thẩm định - Sở GTVT Ninh Bình.

9/2017 – 8/2019

Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Sở Giao thông vận tải Ninh Bình.

9/2019 - 6/2020

Đi học cao cấp chính trị tập trung tại   Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

7/2020 - 8/2022

Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông - Sở GTVT Ninh Bình.

8/2022 - Nay

Phó Giám đốc Sở

                          4. Phó Giám đốc Sở Tô Xuân Trường

 

 

A person in a suit and tie

Description automatically generated

             1. Tóm tắt lý lịch:

            - Họ và tên: Tô Xuân Trường

            - Sinh ngày: 07 tháng 02 năm 1980

            - Quê quán: Xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

           - Chỗ ở hiện nay:  Số nhà 62, ngách 1, ngõ 245, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình

            - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường

            - Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính. 

            - Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C

            - Trình độ tin học: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

            - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

            - Ngày vào Đảng: 27/5/2008.

            - Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Sở

            - Đơn vị công tác: Sở GTVT Ninh Bình.

            Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)

9/2004 - 7/2005

Công tác tại Đoạn QLGT số I, thuộc Sở GTVT Ninh Bình

8/2005- 7/2009

Chuyên viên phòng quản lý kinh tế kỹ thuật tổng hợp (nay là phòng Kế hoạch tài chính) Sở GTVT Ninh Bình

8/2009 – 10/2012

Công chức biệt phái Ban Quản lý dự án vốn nước ngoài, thuộc Sở GTVT Ninh Bình

01/11/2012 – 06/12/2012

Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GTVT Ninh Bình

7/2012/-7/2014

Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, thuộc Sở GTVT Ninh Bình

8/2014 – 12/2023

Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, thuộc Sở GTVT Ninh Bình

01/2024 - Nay

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

 Sở Giao thông vận tải thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Sở như sau:

1. Đồng chí Lê Trọng Thành - Giám đốc Sở

a. Là người đứng đầu Sở, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện các hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải và pháp luật về kết quả hoạt động, quản lý nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn; Là chủ tài khoản của Sở.

b. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

- Chiến lược, công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển chung giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh. Công tác lập và tham gia ý kiến vào chủ trương đầu tư các dự án.

- Ký các tờ trình báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải, ký ban hành các quyết định về nhân sự, tổ chức, về việc thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các Ban, hội đồng và các vấn đề quan trọng có liên quan đến hoạt động chung của Sở. Ký các văn bản gửi UBND tỉnh theo quy định.

- Công tác tổ chức cán bộ; Chế độ, chính sách, lương, lao động, thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

- Công tác kế hoạch - tài chính.

- Công tác Công nghệ thông tin; Cải cách hành chính; Tiếp nhận và trả kết quả. Duyệt cấp đổi Giấy phép lái xe.

- Công tác thanh tra hành chính, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Đầu mối quan hệ, phối hợp trên các mặt công tác với Ban Thường vụ, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải theo các quy định của Đảng và nhà nước.

- Quản lý chung về công tác đầu tư xây dựng đối với các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư: Ký các báo cáo tổng hợp về công tác giám sát đánh giá đầu tư, tổng mức đầu tư, đấu thầu, quản lý chất lượng công trình 6 tháng, cả năm.

- Đầu mối liên hệ công tác với các địa phương: Huyện Nho Quan.

c. Theo dõi và chỉ đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng, Kế hoạch Tài chính, Cảng vụ đường thủy nội địa.

d. Kiêm nhiệm các chức danh:

- Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương của Sở;

- Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Sở GTVT.

- Thành viên các Ban Chỉ đạo khác theo sự phân công của UBND tỉnh.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Hanh - Phó Giám đốc:

a. Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác quản lý Công nghiệp, vận tải, phương tiện và người lái (trừ việc duyệt cấp đổi Giấy phép lái xe). 

- Công tác thanh tra chuyên ngành.

- Chủ trì chỉ đạo công tác An toàn giao thông, trật tự xã hội và phòng chống tội phạm. Phối hợp chỉ đạo công tác khoa học công nghệ, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ; Công tác văn hóa, thể thao trong toàn ngành.

- Là người phát ngôn của Sở Giao thông vận tải Ninh Bình theo quy chế phát ngôn của UBND Tỉnh.

- Đầu mối phối hợp quan hệ với các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức nghề nghiệp: Công đoàn, Hiệp hội vận tải, Hội Cựu chiến binh.

- Đầu mối liên hệ công tác với các địa phương: thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

b. Theo dõi và chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Vận tải, Thanh tra Sở, Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, Trạm kiểm tra tải trọng và Đăng kiểm thuỷ, Trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ 3502D, Xí nghiệp Bến xe khách Ninh Bình.

c. Kiêm nhiệm các chức danh: Ủy viên Ban An toàn giao thông tỉnh;  thành viên các Hội đồng, Ban chuyên đề theo sự phân công của UBND tỉnh và Giám đốc Sở. 

3. Đồng chí Nguyễn Quang Minh - Phó Giám đốc:

a. Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh (trừ công tác Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch, chủ trương đầu tư).

- Trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do Sở làm Chủ đầu tư (trừ các dự án bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông) và công tác quản lý duy trì cảnh quan trên QL1 tránh thành phố Ninh Bình.

- Công tác thẩm định An toàn giao thông các dự án do Sở GTVT thẩm định chuyên ngành.

- Thẩm định các báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án.

- Chủ trì chỉ đạo về công tác khoa học công nghệ; Phối hợp chỉ đạo về công tác môi trường trong giao thông vận tải, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Phối hợp chỉ đạo công tác an toàn giao thông thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Đầu mối liên hệ công tác với các địa phương: huyện Yên Mô, huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn.

- Đầu mối phối hợp quan hệ với các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức nghề nghiệp: Hội cầu đường.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

b. Theo dõi và chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý xây dựng, Ban Quản lý Một dự án công trình giao thông.

c. Kiêm nhiệm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ và sáng kiến Sở GTVT; thành viên các Hội đồng, Ban chuyên đề theo sự phân công của UBND tỉnh và Giám đốc Sở. 

4. Đồng chí Tô Xuân Trường - Phó Giám đốc:

a. Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác Quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh (trừ các công tác: Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch; Công tác đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh; chủ trương, kế hoạch phân bổ kinh phí thực hiện công tác quản lý, khai thác bảo trì; các công trình, dự án bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông do lãnh đạo Sở khác phụ trách).

- Công tác Giao thông nông thôn - miền núi.

- Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Công tác quân sự và dân quân tự vệ; Công tác dân vận.

- Chủ trì chỉ đạo về công tác môi trường trong giao thông vận tải, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. 

- Phối hợp chỉ đạo công tác an toàn giao thông, khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Đầu mối phối hợp quan hệ với các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức nghề nghiệp: Đoàn Thanh niên, Ban Liên lạc hưu trí ngành Giao thông vận tải.

- Đầu mối liên hệ công tác với các địa phương: TP Tam Điệp, huyện Gia Viễn.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

b. Theo dõi và chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Kết cấu hạ tầng, Ban Quản lý dự án Vốn sự nghiệp kinh tế.

c. Kiêm nhiệm các chức danh và thành viên các Hội đồng, Ban chuyên đề theo sự phân công của UBND tỉnh và Giám đốc Sở.

 

           

           

 

Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1725318

Trực tuyến: 30

Hôm nay: 2033

Trong tháng: 2033

Trong năm: 15604