Thứ Tư, 24/07/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Tóm lược quá trình hình thành, phát triển

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NINH BÌNH
 

Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Quyết định thành lập Bộ Giao thông công chính, theo đó Ủy ban hành chính kháng chiến tỉnh cũng đã thành lập Ty Giao thông – Công chính tỉnh (tại Sào Lâm, Nho Quan). 

Sau khi hợp nhất tỉnh, ngày 08/02/1976, Ủy ban Hành chính tỉnh đã ra Quyết định số 18/QĐ-TC hợp nhất Ty Giao thông vận tải hai tỉnh Nam Hà và Ninh Bình thành Ty Giao thông vận tải Hà Nam Ninh từ năm 1982 đổi tên thành Sở Giao thông Vận tải Hà Nam Ninh.

Ngày 21/4/1992, Sở Giao thông vận tải Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-UB của UBND tỉnh Ninh Bình. 

Tiếp bước và phát huy truyền thống anh hùng của những người đi trước, các thế hệ những người làm ngành giao thông vận tải Ninh Bình đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ do tỉnh giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2015-2020 đề ra. Ngành giao thông vận tải Ninh Bình xác định: trong những năm tới, yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng cao, do vậy, đòi hỏi giao thông vận tải phải có bước phát triển vượt bậc, để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế và toàn xã hội. Để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh “đi trước mở đường” phục vụ phát triển kinh tế và nhu cầu của toàn xã hội. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp giúp Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Giao thông- Vận tải trong thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bổ sung, điều chỉnh và quản lý quy hoạch về giao thông vận tải cho phù hợp với tình hình thực tế. Bám sát các quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành để thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa đầu tư, khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia góp vốn đầu tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông; đào tạo, sát hạch lái xe; đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ,... Phát triển giao thông nông thôn, phối hợp lồng ghép các chương trình, dự án, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới để từng bước làm đường đến các thôn, bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Các thành tích đã đạt được:

- Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân

- Huân chương độc lập hạng Ba

- Huân chương lao động hạng Nhất

- Huân chương lao động hạng Nhì

- Huân chương lao động hạng Ba. 

Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1739103

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 3856

Trong tháng: 3856

Trong năm: 17427