Thứ Sáu, 23/02/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Biểu đồ chạy xem năm 2024

Thứ Hai, 05/02/2024

Chấn chỉnh xe hợp đồng

Thứ Ba, 28/11/2023

Biểu đồ chạy xe năm 2023

Thứ Sáu, 17/11/2023

Thông báo danh

Thứ Năm, 23/02/2023

Danh sách các hãng taxi

Thứ Năm, 22/12/2022

Thứ Hai, 30/09/2019

Tháng 9/2019

Thứ Hai, 30/09/2019

Tháng 10 năm 2018

Thứ Hai, 27/05/2019

Biểu đồ công bố Quý II/2019

Thứ Tư, 24/04/2019

Quyết định 1888/QĐ-BGTVT

Thứ Tư, 26/09/2018

Tăng tần suất chạy xe

Thứ Ba, 24/07/2018

Quyết định thu hồi phù hiệu

Thứ Sáu, 13/07/2018

Quyết định thu hồi phù hiệu

Thứ Sáu, 13/07/2018

Danh sách các xe vi phạm

Thứ Tư, 28/12/2016

Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT

Thứ Tư, 28/12/2016

Bản đồ Quy hoạch bus

Thứ Tư, 28/12/2016

Quy hoạch các tuyến xe buýt

Thứ Tư, 28/12/2016

Biểu đồ xe chạy 2016

Thứ Tư, 28/12/2016

Thông báo tuyến Nho Quan - Vinh

Thứ Tư, 28/12/2016

Tuyến Ninh Bình - Hà Nội

Thứ Tư, 28/12/2016

Tuyến Hà Giang - Ninh Bình

Thứ Tư, 28/12/2016

Tuyến Kim Đông - Sơn Tây

Thứ Tư, 28/12/2016

Biểu đồ chạy xe năm 2015

Thứ Tư, 28/12/2016

Quy định về xe trung chuyển

Thứ Tư, 28/12/2016

Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT

Thứ Tư, 28/12/2016

Thời gian biểu chạy xe

Thứ Tư, 28/12/2016

Các tuyến xe bus

Thứ Tư, 28/12/2016

Danh sách các xe bus

Thứ Tư, 28/12/2016

Các tuyến cố định

Thứ Tư, 28/12/2016

Quyết định 2318/QĐ-BGTVT

Thứ Tư, 28/12/2016
Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1414950

Trực tuyến: 15

Hôm nay: 40

Trong tháng: 40

Trong năm: 40108