Chủ Nhật, 14/04/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Triển khai Thông tư 41/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ Giao thông vận tải

Thứ Sáu, 19/01/2024

Thực hiện văn bản số 29/VPUBND-VP4 ngày 04/01/2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ ; Lãnh đạo Sở GTVT yêu cầu phòng Vận tải, Thanh tra Sở, các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện những nội dung sau:

1. Phòng Vận tải

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ tới các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trong quá trình xếp hàng hóa lên xe ô tô theo đúng quy định của Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT tại các cảng, bến bốc xếp hàng hóa, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

2. Thanh tra Sở

Chủ trì, phối hợp với phòng Vận tải và đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát công tác xếp hàng hóa lên xe ô tô tại các cảng, bến bốc xếp, các khu công nghiệp theo đúng quy định của Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT. 

3. Các các đơn vị KDVT hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. 

- Nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT, quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ. 

Nội dung Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở GTVT, đề nghị các đơn vị truy cập theo địa chỉ: sogiaothong.ninhbinh.gov.vn.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, bất cập đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa gửi ý kiến bằng văn bản về Sở GTVT, qua phòng Vận tải để được hướng dẫn. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, Sở GTVT Ninh Bình có văn bản báo cáo UBND tỉnh để được chỉ đạo kịp thời.

Sở Giao thông vận tải yêu cầu phòng Vận tải, Thanh tra Sở, các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện ./. 

- Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

- Công văn số 126/SGTVT-VP ngày 19/01/2024 của Sở GTVT Ninh Bình về việc triển khai Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT

Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1566986

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 961

Trong tháng: 961

Trong năm: 27027