Chủ Nhật, 14/04/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Triển khai Thông tư 38/2023/TT-BGTVT ngày 18/12/2023 của Bộ GTVT

Thứ Năm, 28/12/2023

Thực hiện văn bản số 1691/VPUBND-VP4 ngày 21/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện Thông tư số 38/2023/TT-BGTVT ngày 18/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa ; Lãnh đạo Sở GTVT yêu cầu phòng Vận tải, Thanh tra Sở, các cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện những nội dung sau: 

Phòng Vận tải

- Phổ biến các quy định của Thông tư số 38/2023/TT-BGTVT ngày 18/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 tới các cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh về công tác đào tạo,cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

- Đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, khắc phục hoặc kiến nghị xử lý những hạn chế, vướng mắc trong công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 

2. Thanh tra Sở

- Chủ trì, phối hợp với phòng Vận tải kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

- Thực hiện giám sát Hội đồng thi, kiểm tra cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, CCCM thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Kết thúc kỳ thi, kiểm tra, cán bộ giám sát báo cáo Lãnh đạo Sở bằng văn bản kết quả giám sát.

3. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu, triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 38/2023/TT-BGTVT ngày 18/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT.

- Thực hiện đúng quy định từ việc tiếp nhận hồ sơ, rà soát điều kiện đầu vào của học viên như: độ tuổi, sức khỏe, lý lịch, trình độ…

- Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu giảng dạy, sổ sách, biểu mẫu, vùng nước phục vụ đào tạo, thi, kiểm tra thực hành theo quy định; sử dụng đúng chủng loại phương tiện phục vụ công tác đào tạo, thi, kiểm tra phù hợp với từng loại, hạng giấy chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn. 

- Tăng cường công khai, minh bạch, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm việc thu, sử dụng phí, lệ phí, xét duyệt, tuyển sinh, tổ chức học, thi, cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ đúng quy định.

Sở Giao thông vận tải yêu cầu phòng Vận tải, Thanh tra Sở, các cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện ./.

- Thông tư số 38/2023/TT-BGTVT ngày 18/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

- Công văn số 3002/SGTVT-VP ngày 27/12/2023 của Sở GTVT Ninh Bình về việc triển khai Thông tư số 38/2023/TT-BGTVT

Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1567029

Trực tuyến: 7

Hôm nay: 1004

Trong tháng: 1004

Trong năm: 27070