Chủ Nhật, 14/04/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Danh sách các xe bus

Thứ Tư, 28/12/2016

 

STT

Tuyến xe

Số xe

Liên hệ

Giờ xuất bến

Tần xuất

Giá vé

1

Ninh Bình- Kim Sơn – Lai Thành

35N7190

 

Đầu NB từ 5h45 đến 18h00

Đầu LT từ 5h10 đến 16h50

30 Chuyến/ngày

23.000

35N7277

 

35N5559

 

35N5521

 

35N5502

 

35N7454

 

35N7620

 

35B00086

 

35B00076

 

35B00036

 

35B00155

 

2

Ninh Bình – Me – Nho Quan

35N8882

 

Đầu Nho Quan từ 5h00 đến 17h45

Đầu Ninh Bình từ

5h30 đến 18h00

30

chuyến/ ngày

23.000

35N7555

 

35N7451

 

35N8490

 

35B00401

 

35N5415

 

35B00177

 

35B00195

 

35B00341

 

35B00349

 

 3

Ninh Bình-Rịa-Ngã 3 Cúc Phương

35B00328

 

Đầu Ninh Bình từ

5h50 đến 17h30

Đầu Nho Quan từ

5h00 đến 17h00

16 chuyến/ ngày

25.000

35B00346

 

35B00308

 

35B00345

 

35B00387

 

35B0477

 

35B00449

 

4

Ninh Bình – Yên Mô – Lai Thành

35B00200

 

Đầu NB: 7h, 8h,10h40, 13h40,

14h30, 16h40

Đầu LT: 6h30, 8h30, 9h30, 13h30, 15h00, 16h00

 

 

35B00218

 

5

Ninh Bình – Tam Điệp

35N7163

 

Đầu NB và TD

6h10, 7h, 8h15, 9h15, 10h30, 13h15, 14h15, 15h15, 16h15, 17h15

 

 

35N7168

 

Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1566990

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 965

Trong tháng: 965

Trong năm: 27031