Chủ Nhật, 26/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Chi tiết văn bản: 05/KH - BATGT
Số hiệu 05/KH - BATGT
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 13/Ctr/TU ngày 05/12/2012 của Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”
Ngày ban hành 16/01/2013
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Danh mục An toàn giao thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Người ký
File đính kèm