Chủ Nhật, 26/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Chi tiết văn bản: 95/CTr - ĐU
Số hiệu 95/CTr - ĐU
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Ngày ban hành 24/12/2012
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Danh mục An toàn giao thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Người ký
File đính kèm