Thứ Hai, 27/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Chi tiết văn bản: 11/2015/TT-BKHĐT
Số hiệu 11/2015/TT-BKHĐT
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm về quản lý vận hành, khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn; quy định về việc phê duyệt quy trình quản lý vận hành khai thác các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Ngày ban hành 30/07/2015
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Danh mục Quản lý giao thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Người ký
File đính kèm