Chủ Nhật, 26/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Chi tiết văn bản: 02/2011/TT-BNV
Số hiệu 02/2011/TT-BNV
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Ngày ban hành 24/01/2011
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Danh mục Thi đua khen thưởng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Người ký
File đính kèm