Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Thứ Tư, 28/12/2016

 Chiều 30/11/2013, tại sở GTVT Ninh Bình Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Hội đồng KHCN nghiệm thu cơ sở, tổ chức nhiệm thu cơ sở đề tài: “ Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong kiểm định xe cơ giới, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Ninh Bình”

 

                                                           Ảnh hội nghị            

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở, chủ nhiệm đề tài; Đồng chí Lê Trọng Thành- phó Giám đốc Sở, chủ tịch hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở và các thành viên hội đồng; Các đồng chí trong Ban chủ nhiệm đề tài; các đồng chí lãnh đạo sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị Sở và các đại biểu quan tâm đề tài.

Hội nghị đánh giá đề tài đã được thực hiện một cách công phu, nghiêm túc, thể hiện được tính khoa học. Đã điều tra, khảo sát, phân tích đánh giá tương đối toàn diện về thực trạng phương tiện và công tác đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tỉnh Ninh Bình. Qua đó chỉ rõ những tồn tại hạn chế và đề ra các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm định. Bằng phương pháp tiếp cận, nghiên cứu khoa học, đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của Ninh Bình, nhóm nghiên cứu đã thiết kế, chế tạo thành công cầu nâng để cơ giới hóa công tác kiểm định đồng thời lựa chọn được 02 loại máy móc thiết bị kiểm định tiên tiến trên thế giới phù hợp với điều kiện thực tế của mình, thay thế máy móc thiết bị lạc hậu của Trung tâm Đăng kiểm Ninh Bình. Đã thử nghiệm và đưa vào sử dụng, thể hiện được những tính năng ưu việt so với những thiết bị cùng loại đang được sử dụng trong công tác đăng kiểm, phát huy tác dụng tốt, góp phần giảm nhẹ sức lao động, rút ngắn thời gian, giảm thiểu ô nhiễm và nâng cao chất lượng của công tác kiểm định xe cơ giới.

Đề tài đã đạt được các mục tiêu, nội dung, yêu cầu theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 12/2013/HĐ-ĐT ngày 07/05/2013 giữa Sở Khoa học và công nghệ Ninh Bình và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Ninh Bình.

Hội đồng đề nghị cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Khoa học công nghệ để được xét duyệt đánh giá cấp Tỉnh theo quy định.

Luyenpv

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212075

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 246

Trong tháng: 10081

Trong năm: 26029