Thứ Sáu, 24/05/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Hướng dẫn tích hợp khai thác tài liệu điện tử từ kho quản lý dữ liệu của công dân trên cổng DVC quốc gia

Thứ Hai, 07/08/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 25/7/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số

5632/VPCP-KSTT đôn đốc triển khai thực hiện việc kết nối, tích hợp, khai thác

tài liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị

có liên quan

- Khẩn trương hoàn thành việc kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

của tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ

công quốc gia theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CTTTg ngày 23/02/2023 và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số

2916/VPCP-KSTT ngày 10/5/2022. Kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem

xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có).

- Bảo đảm hạ tầng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để tổ

chức, cá nhân có thể khai thác tài liệu đã tích hợp, cung cấp trên Kho quản lý dữ

liệu điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo thông suốt, liên tục.

2. Các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo, quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện, đồng thời hướng

dẫn tổ chức, cá nhân khai thác tài liệu điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết

TTHC của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Tiếp tục thực hiện việc rà soát, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ TTHC đã

được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh trên cơ sở sử dụng

kết quả, hồ sơ TTHC đã được số hóa thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tải tài liệu hướng dẫn tại đây

Luyenpv

Các tin khác
Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1629064

Trực tuyến: 7

Hôm nay: 1084

Trong tháng: 1084

Trong năm: 17829