Thứ Bảy, 20/07/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Tích hợp Giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID

Thứ Tư, 28/06/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình liên tục nhận được phản ánh của công dân liên quan đến việc giấy phép lái xe (GPLX) không tích hợp vào ứng dụng VneID mức độ 2 được. Sở GTVT Ninh Bình xin thông tin tới công dân như sau:

Hiện nay cơ sở dữ liệu về GPLX các hạng do Sở GTVT Ninh Bình đã được cập nhật đầy đủ trên phần mềm quản lý GPLX toàn quốc do Cục Đường bộ thuộc Bộ GTVT quản lý. Thông tin tra cứu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về GPLX trên Cổng Thông tin GPLX do Bộ GTVT cung cấp tại địa chỉ https://gplx.gov.vn.

Ứng dụng VneID do Bộ Công an chủ trì triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chinh phủ phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06-01-2022 (Đề án 06).

Đối với việc GPLX của công dân chưa tích hợp được vào ứng dụng VneID (mức độ 2) là do lỗi của hệ thống chưa đồng bộ được dữ liệu giữa chứng minh nhân dân (thời điểm cấp GPLX công dân sử dụng chứng minh nhân dân) và CCCD của người được cấp GPLX. Trường hợp này nằm ngoài thẩm quyền và khả năng giải quyết của Sở GTVT Ninh Bình. Việc tích hợp thông tin GPLX của công dân trên ứng dụng được Bộ Công an thực hiện thông qua việc đối chiếu, so khớp các trường dữ liệu được lưu trữ giữa 2 hệ thống CSDL gồm CSDL quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý và CSDL về giấy phép lái xe do Bộ GTVT quản lý. Việc thông tin GPLX không tích hợp được trên ứng dụng VneID có thể do một số trường dữ liệu như (số chứng minh nhân dân, CCCD, ngày sinh, ...) không khớp giữa 02 hệ thống lưu trữ chứ không liên quan đến việc GPLX của công dân là thật hay giả.

Trong thời gian tới, Cục đường bộ Việt Nam và C06 Bộ Công an sẽ phối hợp sớm hoàn thiện phần mềm và cung cấp các công cụ cho phép người dân tự đối soát, đồng bộ dữ liệu về chứng minh nhân dân và CCCD để tích hợp được thông tin GPLX trên VNeID. Trong thời gian chờ được tích hợp vào ứng dụng VneID mức độ 2, GPLX của công dân vẫn có giá trị sử dụng bình thường.

MinhVK

Các tin khác
Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1720353

Trực tuyến: 7

Hôm nay: 943

Trong tháng: 943

Trong năm: 14514