Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng Internet

Thứ Năm, 19/08/2021

 Thực hiện Công văn số 216-CV/ĐUK ngày 12/8/2021 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng Internet; Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-STTTT ngày 27/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng Internet” năm 2021; Thể lệ “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet năm 2021.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đầy đủ về nội dung, tầm quan trọng, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế – xã hội và đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số, qua đó tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, ban, Giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
1. Chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia Cuộc thi.
- Thời gian tổ chức Cuộc Thi: được tổ chức trong 4 kỳ, từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021
- Hình thức: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm thông qua mạng internet, tại địa chỉ website http://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn
2. Văn phòng Sở theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc tham dự Cuộc thi và báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc liên hệ Văn phòng (qua đ/c Phạm Văn Luyến, đt: 0917336889) để được giải đáp.
Luyenpv
Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212144

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 315

Trong tháng: 10150

Trong năm: 26098