Chủ Nhật, 26/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Công khai ngân sách năm 2019

Thứ Năm, 27/02/2020

1. Quyết định số 25 /QĐ-SGTVT ngày 25/01/2019 công bố dự toán ngân sách năm 2019

2. Quyết định số 684/QĐ-SGTVT ngày 06/4/2019 công khai thực hiện Quý I năm 2019

3. Quyết định số 1631/QĐ-SGTVT ngày 10/7/2019 công khai thực hiện 6 tháng đầu năm 2019

 4. Quyết định số 2542/QĐ-SGTVT ngày 08/10/2019 công khai dự toán bổ sung lần 1 năm 2019

5. Quyết định số 2539/QĐ-SGTVT ngày 08/10/2019 công khai thực hiện quý 3 năm 2019

6. Quyết định số 3073/QĐ-SGTVT ngày 27/11/2019 công khai dự toán bổ sung lần 2 năm 2019

7. Quyết định số 3471/QĐ-SGTVT ngày 31/12/2019  công khai dự toán bổ sung lần 3 năm 2019

8. Quyết định số 112/QĐ-SGTVT ngày 14/01/2020 công khai thực hiện Quý 4 năm 2019

9. Quyết định số 132/QĐ-SGTVT ngày 17/01/2020 công khai dự toán bổ sung lần 4 năm 2019

10. Quyết định số 245/QĐ-SGTVT ngày 07/2/2020 công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2019 của Sở GTVT Ninh Bình

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1210349

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 183

Trong tháng: 8355

Trong năm: 24303