Thứ Tư, 22/05/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Về việc công bố công khaisố liệu quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa nền, mặt đường Km12+950-Km13+550; Km14+800- Km15+100; Km15+350-Km16+550; Xây dựng rãnh dọc thoát nước đoạn Km14+511-K14+646 (trái tuyến) trên ĐT.481B ( Khánh Cư – Kim Đài)

Thứ Hai, 03/07/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

/public/userfiles/files/quyet_dinh_202306300254349790_vnpt_ca_signed_20230704090746.pdf

PL/public/userfiles/files/bieu_mau_cong_khai_20230630025440212210_vnpt_ca_signed_20230704090645.pdf

Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1626399

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 1274

Trong tháng: 1274

Trong năm: 18019