Thứ Sáu, 24/05/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Công khai Quyết định cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện điều chỉnh lương mới theo NĐ 24/2023/NĐ-CP

Thứ Hai, 30/10/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1628839

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 859

Trong tháng: 859

Trong năm: 17604