Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 10 năm 2021

Thứ Hai, 27/09/2021

    1. Lịch sát hạch cấp GPLX CGĐB tháng 10 năm 2021 như sau:

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ sáu

 

 

 

2

Thứ bảy

 

 

 

3

Chủ nhật

 

 

 

4

Thứ hai

 

 

 

5

Thứ ba

Ô tô

K21B/GT-TL K154/TN

TTSH Thành Nam

6

Thứ tư

A1-K62

TTSH

Kim Sơn

7

Thứ năm

 

 

 

8

Thứ sáu

A1

Trường 13

TTSH-Tr.13

9

Thứ bảy

 

 

 

10

Chủ nhật

 

 

 

11

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

12

Thứ ba

A1

TTSH Thành Nam

Ninh Bình

13

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

14

Thứ năm

 

 

 

15

Thứ sáu

Ô tô

K22/GT-K51D /Cơ giới

TTSH Cơ giới

16

Thứ bảy

Ô tô

K22/GT-K51D/Cơ giới

TTSH Cơ giới

17

Chủ nhật

A1

TTSH

Yên Khánh

18

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

19

Thứ ba

 

 

 

20

Thứ tư

 

 

 

21

Thứ năm

 

 

 

22

Thứ sáu

Ô tô

K23/GT-K155/Thành nam

TTSH Thành Nam

23

Thứ bảy

Ô tô

K23/GT-K155/Thành nam

TTSH Thành Nam

24

Chủ nhật

 

 

 

25

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

26

Thứ ba

 

 

 

27

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

28

Thứ năm

 

 

 

29

Thứ sáu

Ô tô

K24/GT-K151/Tr.13

TTSH-Tr.13

30

Thứ bảy

Ô tô

K24/GT-K151/Tr.13

TTSH-Tr.13

31

Chủ nhật

 

 

 

            2. Phân công sát hạch viên

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212266

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 33

Trong tháng: 33

Trong năm: 26220