Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 3 2021

Thứ Hai, 22/02/2021

 1- Lịch sát hạch cấp GPLX CGĐB tháng 3 năm 2021 như sau:

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ hai

 

 

 

2

Thứ ba

 

 

 

3

Thứ tư

 

 

 

4

Thứ năm

Ô tô

K04/GT-K148/Thành Nam

TTSH Thành Nam

5

Thứ sáu

Ô tô

K04/GT-K148/Thành Nam

TTSH Thành Nam

6

Thứ bảy

 

 

 

7

Chủ nhật

 

 

 

8

Thứ hai

Ô tô

TL-K02/GT-K144/Tr.13

TTSH-Tr.13

9

Thứ ba

A1

TTDN Thành Nam

TTSH Thành Nam

10

Thứ tư

Ô tô

K05/GT- K50-G/Cơ giới

TTSH Thành Nam

11

Thứ năm

A1

TTSH

Ninh Bình

12

Thứ sáu

 

 

 

13

Thứ bảy

 

 

 

14

Chủ nhật

 

 

 

15

Thứ hai

A1

TTSH

Nho Quan

16

Thứ ba

 

 

 

17

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

18

Thứ năm

Ô tô

TL-K04/GT-K148/Thành Nam

TTSH Thành Nam

19

Thứ sáu

Ô tô

+ TL-K05/GT-- K50-G/Cơ giới

TTSH Thành Nam

20

Thứ bảy

 

 

 

21

Chủ nhật

 

 

 

22

Thứ hai

 

 

 

23

Thứ ba

 

 

 

24

Thứ tư

A1

TTSH

Yên Mô

25

Thứ năm

Ô tô

K06/GT-K145/Tr.CĐN số 13

TTSH-Tr.13

26

Thứ sáu

Ô tô

K06/GT-K145/Tr.CĐN số 13

TTSH-Tr.13

27

Thứ bảy

 

 

 

28

Chủ nhật

 

 

 

29

Thứ hai

 

 

 

30

Thứ ba

 

 

 

31

Thứ tư

 

 

 

    2 – Phân công sát hạch viên

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212267

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 34

Trong tháng: 34

Trong năm: 26221