Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 4 2019

Thứ Hai, 25/03/2019

 1. Lịch sát hạch

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ hai

 

 

 

2

Thứ ba

 

 

 

3

Thứ tư

 

 

 

4

Thứ năm

 

 

 

5

Thứ sáu

 

 

 

6

Thứ bảy

 

 

 

7

Chủ nhật

A1

TTSH

Ninh Bình

8

Thứ hai

 

 

 

9

Thứ ba

 

 

 

10

Thứ tư

A1

Thành Nam

TTSH Thành Nam

11

Thứ năm

Ô tô

K11/GT-K127/Thành nam

TTSH Thành Nam

12

Thứ sáu

 

 

 

13

Thứ bảy

 

 

 

14

Chủ nhật

 

 

 

15

Thứ hai

 

 

 

16

Thứ ba

 

 

 

17

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

18

Thứ năm

Ô tô

K12/GT-K127/Tr.13

TTSH-Tr.13

19

Thứ sáu

 

 

 

20

Thứ bảy

 

 

 

21

Chủ nhật

 

 

 

22

Thứ hai

A1

TTSH

Yên Mô

23

Thứ ba

Ô tô

K13/GT-K100/Tr.14

TTSH-Tr.14

24

Thứ tư

A1

TTSH

Nho Quan

25

Thứ năm

Ô tô

K14/GT-K48H/Cơ giới

TTSH Thành Nam

26

Thứ sáu

A1

H.13

TTSH-Tr.13

27

Thứ bảy

 

 

 

28

Chủ nhật

 

 

 

29

Thứ hai

 

 

 

30

Thứ ba

 

 

 

Phân công sát hạch tháng 4 2019

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212139

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 310

Trong tháng: 10145

Trong năm: 26093