Thứ Hai, 27/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 4 2021

Thứ Tư, 24/03/2021

   1- Lịch sát hạch cấp GPLX tháng 4 năm 2021 như sau:

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ năm

Ô tô

K07GT-K149/Thành nam

TTSH Thành Nam

2

Thứ sáu

Ô tô

K07/GT-K149/Thành nam

TTSH Thành Nam

3

Thứ bảy

 

 

 

4

Chủ nhật

 

 

 

5

Thứ hai

 

 

 

6

Thứ ba

Ô tô

TL-K06/GT-K145/Tr.13

TTSH-Tr.13

7

Thứ tư

A1

TTSH

Ninh Bình

8

Thứ năm

 

 

 

9

Thứ sáu

Ô tô

K08/GT-K50H /Cơ giới

TTSH Thành Nam

10

Thứ bảy

 

 

 

11

Chủ nhật

A1

TTSH

Nho Quan

12

Thứ hai

 

 

 

13

Thứ ba

A1

TTSH

Nho Quan

14

Thứ tư

A1

TTDN Thành Nam

TTSH Thành Nam

15

Thứ năm

A1

TTSH

Kim Sơn

16

Thứ sáu

 

 

 

17

Thứ bảy

 

 

 

18

Chủ nhật

 

 

 

19

Thứ hai

Ô tô

TL-K08/GT-K50H /Cơ giới

TTSH Thành Nam

20

Thứ ba

 

 

 

21

Thứ tư

 

 

 

22

Thứ năm

Ô tô

K09/GT-K146/Tr.13

TTSH-Tr.13

23

Thứ sáu

Ô tô

K09/GT-K146/Tr.13

TTSH-Tr.13

24

Thứ bảy

 

 

 

25

Chủ nhật

 

 

 

26

Thứ hai

A1

TTSH

Yên Mô

27

Thứ ba

A1

CĐN H13

TTSH-Tr.13

28

Thứ tư

Ô tô

K10GT-K150/Thành nam

TTSH Thành Nam

29

Thứ năm

Ô tô

K10/GT-K150/Thành nam

TTSH Thành Nam

30

Thứ sáu

 

 

 

    2- Phân công sát hạch viên

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1210618

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 70

Trong tháng: 8624

Trong năm: 24572