Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 5 2021

Thứ Hai, 26/04/2021

  1. Lịch sát hạch cấp GPLX CGĐB tháng 5 năm 2021 như sau:

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ bảy

 

 

 

2

Chủ nhật

 

 

 

3

Thứ hai

 

 

 

4

Thứ ba

 

 

 

5

Thứ tư

A1

TTSH

Nho Quan

6

Thứ năm

 

 

 

7

Thứ sáu

Ô tô

K11/GT-K50    /Cơ giới

TTSH Thành Nam

8

Thứ bảy

Ô tô

K11/GT-K50    /Cơ giới

TTSH Thành Nam

9

Chủ nhật

 

 

 

10

Thứ hai

Ô tô

TL-K09/GT-K146/Tr.13

TTSH-Tr.13

11

Thứ ba

 

 

 

12

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

13

Thứ năm

 

 

 

14

Thứ sáu

A

Trường H13

TTSH-Tr.13

15

Thứ bảy

 

 

 

16

Chủ nhật

A1

TTSH

Yên Mô+Ninh Bình

17

Thứ hai

 

 

 

18

Thứ ba

A1

Thành Nam

TTSH Thành Nam

19

Thứ tư

Ô tô

TL-K11/GT-K50I-CG

TTSH Thành Nam

20

Thứ năm

 

 

 

21

Thứ sáu

 

 

 

22

Thứ bảy

 

 

 

23

Chủ nhật

 

 

 

24

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

25

Thứ ba

 

 

 

26

Thứ tư

A1

TTSH

Yên Mô

27

Thứ năm

 

 

 

28

Thứ sáu

Ô tô

K12/GT-K147/Tr.13

TTSH-Tr.13

29

Thứ bảy

Ô tô

K12/GT-K147/Tr.13

TTSH-Tr.13

30

Chủ nhật

 

 

 

31

Thứ hai

A1

TTSH

Nho Quan

2. Phân công sát hạch viên

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212315

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 82

Trong tháng: 82

Trong năm: 26269