Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 5 năm 2018

Thứ Ba, 24/04/2018

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ ba

 

 

 

2

Thứ tư

 

 

 

3

Thứ năm

A1

TTSH

Yên Mô

4

Thứ sáu

 

 

 

5

Thứ bảy

 

 

 

6

Chủ nhật

 

 

 

7

Thứ hai

 

 

 

8

Thứ ba

B,C,D,E

K13/GT-K90Tr. 14/BQP

TTSH-Tr 14/BQP

9

Thứ tư

 

Thi lại K13/GT

 

10

Thứ năm

A1

TTSH

Kim Sơn

11

Thứ sáu

 

 

 

12

Thứ bảy

 

 

 

13

Chủ nhật

 

 

 

14

Thứ hai

 

 

 

15

Thứ ba

A1

Thành Nam

Ninh Bình

16

Thứ tư

A1

TTSH

Nho Quan

17

Thứ năm

B,C,D,E,F

K14/GT-K116Thành Nam

TTSH-Thành Nam

18

Thứ sáu

 

Thi lại K14/GT

 

19

Thứ bảy

 

 

 

20

Chủ nhật

 

 

 

21

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

22

Thứ ba

 

 

 

23

Thứ tư

 

 

 

24

Thứ năm

 

 

 

25

Thứ sáu

 

 

 

26

Thứ bảy

 

 

 

27

Chủ nhật

A1

TTSH

Yên Mô

28

Thứ hai

B,C,F

K15/GT-K118 Tr.13/BQP

TTSH-Thành Nam

29

Thứ ba

A1

Thi lại K15/GT-TTSH

Yên Mô-Yên Khánh

30

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

31

Thứ năm

B,C

K16/GT-K47   Tr.Cơ giới

TTSH-Tr 14/BQP

 

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212300

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 67

Trong tháng: 67

Trong năm: 26254