Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 6 2021

Thứ Tư, 26/05/2021

 1- Lịch sát hạch cấp GPLX CGĐB tháng 6 năm 2021

 (trong điều kiện cho phép) như sau:

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ ba

 

 

 

2

Thứ tư

 

 

 

3

Thứ năm

 

 

 

4

Thứ sáu

 

 

 

5

Thứ bảy

 

 

 

6

Chủ nhật

 

 

 

7

Thứ hai

 

 

 

8

Thứ ba

 

 

 

9

Thứ tư

 

 

 

10

Thứ năm

 

 

 

11

Thứ sáu

 

 

 

12

Thứ bảy

 

 

 

13

Chủ nhật

A1

TTSH

Ninh Bình

14

Thứ hai

A1

Thành Nam

TTSH Thành Nam

15

Thứ ba

Ô tô

K11/GT-K151/Thành nam

TTSH Thành Nam

16

Thứ tư

Ô tô

K11/GT-K151/Thành nam

TTSH Thành Nam

17

Thứ năm

Ô tô

K11/GT-K151/Thành nam

TTSH Thành Nam

18

Thứ sáu

Ô tô

K12/GT-K147/Tr.13

TTSH-Tr.13

19

Thứ bảy

Ô tô

K12/GT-K147/Tr.13

TTSH-Tr.13

20

Chủ nhật

 

 

 

21

Thứ hai

A1

TTSH

Kim Sơn

22

Thứ ba

 

 

 

23

Thứ tư

A1

TTSH

Nho Quan

24

Thứ năm

 

 

 

25

Thứ sáu

Ô tô

K13/GT-K50-I/Cơ giới

TTSH Thành Nam

26

Thứ bảy

Ô tô

K13/GT-K51-A/Cơ giới

TTSH Thành Nam

27

Chủ nhật

A1

TTSH

Ninh Bình

28

Thứ hai

 

 

 

29

Thứ ba

A1

TTSH

Yên Mô

30

Thứ tư

 

 

 

            2 – Phân công sát hạch viên (thông báo sau)

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212270

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 37

Trong tháng: 37

Trong năm: 26224