Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 8 năm 2021

Thứ Năm, 29/07/2021

 1- Lịch sát SHLX CGĐB tháng 8 năm 2021 như sau:

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Chủ nhật

 

 

 

2

Thứ hai

 

 

 

3

Thứ ba

A1

Thành Nam

TTSH Thành Nam

4

Thứ tư

A1

TTSH

Nho Quan

5

Thứ năm

 

 

 

6

Thứ sáu

Ô tô

K18/GT-K153/Thành nam

TTSH Thành Nam

7

Thứ bảy

Ô tô

K18/GT-K153/Thành nam

TTSH Thành Nam

8

Chủ nhật

 

 

 

9

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

10

Thứ ba

 

 

 

11

Thứ tư

 

 

 

12

Thứ năm

A1

CĐN-H13

TTSH-H13

13

Thứ sáu

 

 

 

14

Thứ bảy

 

 

 

15

Chủ nhật

A1

TTSH

Yên Khánh

16

Thứ hai

A1

TTSH

Kim Sơn

17

Thứ ba

Ô tô

TL-K18/GT-K153/Thành nam

TTSH Thành Nam

18

Thứ tư

 

 

 

19

Thứ năm

A1

TTSH

Yên Mô

20

Thứ sáu

Ô tô

K19/GT-K150/Tr.13

TTSH-Tr.13

21

Thứ bảy

Ô tô

K19/GT-K150/Tr.13

TTSH-Tr.13

22

Chủ nhật

 

 

 

23

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

24

Thứ ba

 

 

 

25

Thứ tư

 

 

 

26

Thứ năm

A1

TTSH

Nho Quan

27

Thứ sáu

Ô tô

K20/GT-K51-C/Cơ giới

TTSH Trường Cơ giới

28

Thứ bảy

Ô tô

K20/GT-K51-C/Cơ giới

TTSH Trường Cơ giới

29

Chủ nhật

 

 

 

30

Thứ hai

A1

TTSH

Kim Sơn

31

Thứ ba

Ô tô

TL-K19/GT-K150/Tr.13

TTSH-Tr.13

            2 – Phân công Sát hạch viên

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212310

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 77

Trong tháng: 77

Trong năm: 26264