Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch lái xe tháng 01 năm 2020

Thứ Tư, 25/12/2019

          1- Lịch sát hạch cấp GPLX CGĐB tháng 01 năm 2020 như sau:

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ tư

 

 

 

2

Thứ năm

 

 

 

3

Thứ sáu

A1

Th.Nam

TTSH Thành Nam

4

Thứ bảy

 

 

 

5

Chủ nhật

A1

TTSH

Nho Quan

6

Thứ hai

 

 

 

7

Thứ ba

Ô tô

K01/GT-K49F/Cơ giới

TTSH Thành Nam

8

Thứ tư

 

 

 

9

Thứ năm

A1

TTSH

Kim Sơn

10

Thứ sáu

A1

TTSH

Ninh Bình

11

Thứ bảy

 

 

 

12

Chủ nhật

 

 

 

13

Thứ hai

 

 

 

14

Thứ ba

 

 

 

15

Thứ tư

Ô tô

K02/GT-K136/Thành nam

TTSH Thành Nam

16

Thứ năm

Ô tô

K02/GT-K136/Thành nam

TTSH Thành Nam

17

Thứ sáu

 

 

 

18

Thứ bảy

Ô tô

K03/GT-K135/Tr.13

TTSH-Tr.13

19

Chủ nhật

Ô tô

K03/GT-K135/Tr.13

TTSH-Tr.13

20

Thứ hai

 

 

 

21

Thứ ba

 

 

 

22

Thứ tư

 

 

 

23

Thứ năm

 

 

 

24

Thứ sáu

 

 

 

25

Thứ bảy

 

 

 

26

Chủ nhật

 

 

 

27

Thứ hai

 

 

 

28

Thứ ba

 

 

 

29

Thứ tư

 

 

 

30

Thứ năm

 

 

 

31

 

 

 

 

           2- Phân công sát hạch viên

 

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212307

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 74

Trong tháng: 74

Trong năm: 26261