Thứ Sáu, 24/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 01 năm 2022

Thứ Năm, 23/12/2021

 

1- Lịch sát hạch cấp GPLX CGĐB tháng 01 năm 2022 như sau:

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ bảy

 

 

 

2

Chủ nhật

 

 

 

3

Thứ hai

 

 

 

4

Thứ ba

A1

TTSH

Ninh Bình

5

Thứ tư

Ô tô

K27B/GT- TL.K157/TN

TTSH Thành Nam

6

Thứ năm

A1

TTSH

Ninh Bình

7

Thứ sáu

Ô tô

K01/GT-K51F /Cơ giới

TTSH Cơ giới

8

Thứ bảy

Ô tô

K01/GT-K51F/Cơ giới

TTSH Cơ giới

9

Chủ nhật

 

 

 

10

Thứ hai

Ô tô

K02/GT-K152/Tr.13

TTSH-Tr.13

11

Thứ ba

Ô tô

K02/GT-K152/Tr.13

TTSH-Tr.13

12

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn+Yên Khánh

13

Thứ năm

A1

TTSH Thành Nam

Ninh Bình

14

Thứ sáu

A1

TTSH

Ninh Bình

15

Thứ bảy

 

 

 

16

Chủ nhật

 

 

 

17

Thứ hai

 

 

 

18

Thứ ba

 

 

 

19

Thứ tư

 

 

 

20

Thứ năm

Ô tô

K03/GT-K158/Thành nam

TTSH Thành Nam

21

Thứ sáu

Ô tô

K03/GT-K158/Thành nam

TTSH Thành Nam

22

Thứ bảy

Ô tô

K04/GT-K153/Tr.13

TTSH-Tr.13

23

Chủ nhật

Ô tô

K04/GT-K153/Tr.13

TTSH-Tr.13

24

Thứ hai

 

 

 

25

Thứ ba

 

 

 

26

Thứ tư

 

 

 

27

Thứ năm

 

 

 

28

Thứ sáu

 

 

 

29

Thứ bảy

 

 

 

30

Chủ nhật

 

 

 

31

Thứ hai

 

 

 

 2. Phân công sát hạch viên

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1209674

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 59

Trong tháng: 7680

Trong năm: 23628