Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 01/2015

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ năm

 

 

 

2

Thứ sáu

 

 

 

3

Thứ bảy

 

 

 

4

Chủ nhật

 

 

 

5

Thứ hai

 

 

 

6

Thứ ba

 

 

 

7

Thứ tư

 

 

 

8

Thứ năm

 

 

 

9

Thứ sáu

 

 

 

10

Thứ bảy

 

 

 

11

Chủ nhật

 

 

 

12

Thứ hai

Ôtô B, C

K01/GT-TTDN-Thành Nam

TTSH-Thành Nam

13

Thứ ba

 

 

 

14

Thứ tư

A1

Thành Nam

NB

15

Thứ năm

A1

Tr.13

Tam Điệp

16

Thứ sáu

Ôtô B, C

K02/GT-Tr.CĐN  Cơ giới

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

17

Thứ bảy

A1

TTSH

NB

18

Chủ nhật

 

 

 

19

Thứ hai

A1

TTSH

Kim Sơn

20

Thứ ba

 

 

 

21

Thứ tư

A1

Tr.14

Tam Điệp

22

Thứ năm

A1

TTSH

Nho Quan

23

Thứ sáu

Ôtô B, C

K03/GT-Tr.TCN-Số 14/BQP

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

24

Thứ bảy

 

 

 

25

Chủ nhật

 

 

 

26

Thứ hai

 

 

 

27

Thứ ba

A1

TTSH

Yên Mô

28

Thứ tư

A1

TTSH

Yên Khánh

29

Thứ năm

A1

Cty 4

Tam Điệp

30

Thứ sáu

Ôtô B, C

K04/GT-Tr.TCN-Số 13/BQP

TTSH-Thành Nam

31

Thứ bảy

 

 

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212016

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 187

Trong tháng: 10022

Trong năm: 25970