Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 01/2016

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ sáu

 

 

 

2

Thứ bảy

 

 

 

3

Chủ nhật

 

 

 

4

Thứ hai

A1

TTSH

Yên Khánh

5

Thứ ba

 

 

 

6

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

7

Thứ năm

 

 

 

8

Thứ sáu

Ôtô B, C

K01/GT-K94-Tr. 13/BQP

TTSH-Thành Nam

9

Thứ bảy

 

 

 

10

Chủ nhật

 

 

 

11

Thứ hai

A1

Thành nam

Ninh Bình

12

Thứ ba

A1

Tr.14

Tam Điệp

13

Thứ tư

 

 

 

14

Thứ năm

A1

TTSH

Yên Mô

15

Thứ sáu

Ôtô B, C

K02/GT-K46A-ĐTr. Cơ giới

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

16

Thứ bảy

A1

TTSH

Ninh Bình

17

Chủ nhật

 

 

 

18

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình+Nho Quan

19

Thứ ba

 

 

 

20

Thứ tư

Ôtô B, C

K03/GT-K90-Thành Nam

TTSH-Thành Nam

21

Thứ năm

 

 

 

22

Thứ sáu

Ôtô B, C

K04/GT-K66-Tr. 14/BQP

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

23

Thứ bảy

 

 

 

24

Chủ nhật

 

 

 

25

Thứ hai

A1

Cty 4+Thành nam

Tam Điệp+Ninh Bình

26

Thứ ba

 

 

 

27

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn+Yên Khánh

28

Thứ năm

A1

TTSH

Yên Mô

29

Thứ sáu

Ôtô B, C

K05/GT-K95-Tr. 13/BQP

TTSH-Thành Nam

30

Thứ bảy

 

 

 

31

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212292

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 59

Trong tháng: 59

Trong năm: 26246