Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 01/2017

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Chủ nhật

 

 

 

2

Thứ hai

 

 

 

3

Thứ ba

 

 

 

4

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

5

Thứ năm

 

 

 

6

Thứ sáu

A1

TTSH

Yên Mô

7

Thứ bảy

 

 

 

8

Chủ nhật

A1

TTSH

Nho Quan

9

Thứ hai

A1

Thành Nam

Ninh Bình

10

Thứ ba

B,C,D,E,F

K01/GT-K101-Thành Nam

TTSH-Thành Nam

11

Thứ tư

 

Thi lại K01 (chiều)

 

12

Thứ năm

B,C,D,E

K02/GT-K46G-ĐTr. Cơ giới

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

13

Thứ sáu

 

Thi lại K02 (chiều)

 

14

Thứ bảy

A1

TTSH

Nho Quan+NB

15

Chủ nhật

 

 

 

16

Thứ hai

A1

TTSH

Kim Sơn+Ninh Bình

17

Thứ ba

B,C,D,E,F

K03/GT-K105-Tr. 13/BQP

TTSH-Thành Nam

18

Thứ tư

 

Thi lại K03 (chiều)

 

19

Thứ năm

 B, C

K04/GT-K77-Tr. 14/BQP

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

20/23

Thứ sáu

 

Thi lại K04 (chiều)

 

21

Thứ bảy

 

 

 

22

Chủ nhật

 

 

 

23

Thứ hai

 

 

 

24

Thứ ba

 

 

 

25

Thứ tư

 

 

 

26

Thứ năm

 

 

 

27

Thứ sáu

 

 

 

28/01

Thứ bảy

 

 

 

29

Chủ nhật

 

 

 

30

Thứ hai

 

 

 

31

Thứ ba

 

 

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212091

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 262

Trong tháng: 10097

Trong năm: 26045