Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 02 2021

Thứ Hai, 25/01/2021

  1- Lịch sát hạch cấp GPLX CGĐB tháng 02 năm 2021 như sau:

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ hai

 

 

 

2

Thứ ba

Ô tô

TLK02/GT-K144/Tr.13

TTSH-Tr.13

3

Thứ tư

Ô tô

K04/GT- K50-G/Cơ giới

TTSH Thành Nam

4 23/12

Thứ năm

 

 

 

5

Thứ sáu

 

 

 

6

Thứ bảy

 

 

 

7

Chủ nhật

 

 

 

8

Thứ hai

 

 

 

9

Thứ ba

 

 

 

10

Thứ tư

 

 

 

11

Thứ năm

 

 

 

12 1/1

Thứ sáu

 

 

 

13

Thứ bảy

 

 

 

14

Chủ nhật

 

 

 

15

Thứ hai

 

 

 

16

Thứ ba

 

 

 

17

Thứ tư

 

 

 

18

Thứ năm

 

 

 

19

Thứ sáu

 

 

 

20

Thứ bảy

 

 

 

21

Chủ nhật

 

 

 

22

Thứ hai

 

 

 

23

Thứ ba

 

 

 

24

Thứ tư

 

 

 

25

Thứ năm

 

 

 

26 15/1

Thứ sáu

 

 

 

27

Thứ bảy

 

 

 

28

Chủ nhật

 

 

 

            2- Phân công sát hạch viên

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212286

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 53

Trong tháng: 53

Trong năm: 26240