Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 02 năm 2022

Thứ Ba, 25/01/2022

 1- Lịch sát hạch GPLX CGĐB tháng 02 năm 2022 như sau:

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ ba

 

 

 

2

Thứ tư

 

 

 

3

Thứ năm

 

 

 

4

Thứ sáu

 

 

 

5

Thứ bảy

 

 

 

6

Chủ nhật

 

 

 

7

Thứ hai

 

 

 

8

Thứ ba

 

 

 

9

Thứ tư

 

 

 

10

Thứ năm

 

 

 

11

Thứ sáu

 

 

 

12

Thứ bảy

 

 

 

13

Chủ nhật

 

 

 

14

Thứ hai

 

 

 

1515/1

Thứ ba

 

 

 

16

Thứ tư

Ô tô

K04/GT-K158/Thành nam

TTSH Thành Nam

17

Thứ năm

Ô tô

K04/GT-K158/Thành nam

TTSH Thành Nam

18

Thứ sáu

Ô tô

K05/GT-K51G /Cơ giới

TTSH Cơ giới

19

Thứ bảy

Ô tô

K05/GT-K51G/Cơ giới

TTSH Cơ giới

20

Chủ nhật

 

 

 

21

Thứ hai

 

 

 

22

Thứ ba

A1

TTSH

Kim Sơn

23

Thứ tư

 

 

 

24

Thứ năm

A1

TTSH

Ninh Bình

25

Thứ sáu

Ô tô

K06/GT-K154/Tr.13

TTSH-Tr.13

26

Thứ bảy

Ô tô

K06/GT-K154/Tr.13

TTSH-Tr.13

27

Chủ nhật

 

 

 

28

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

 

 

 

 

 

            2- Phân công Sát hạch viên

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212252

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 19

Trong tháng: 19

Trong năm: 26206