Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 02/2015

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Chủ nhật

 

 

 

2

Thứ hai

A1

TTSH

Kim Sơn

3

Thứ ba

A1

TTSH

Yên Mô

4

Thứ tư

A1

Thành Nam+Tr14

NB+Tam Điệp

5

Thứ năm

A1

TTSH

NB+Yên Khánh

6

Thứ sáu

A1

TTSH

Nho Quan

7

Thứ bảy

 

 

 

8

Chủ nhật

 

 

 

9

Thứ hai

Ôtô B, C

K05-Tr.TCN 13/BQP

TTSH-Thành Nam

10

Thứ ba

Ôtô B, C

+TTDN-Thành Nam

TTSH-Thành Nam

11/23

Thứ tư

 

 

 

12

Thứ năm

 

 

 

13

Thứ sáu

 

 

 

14

Thứ bảy

 

 

 

15

Chủ nhật

 

 

 

16

Thứ hai

 

 

 

17

Thứ ba

 

 

 

18

Thứ tư

 

 

 

19/01

Thứ năm

 

 

 

20

Thứ sáu

 

 

 

21

Thứ bảy

 

 

 

22

Chủ nhật

 

 

 

23

Thứ hai

 

 

 

24

Thứ ba

 

 

 

25

Thứ tư

 

 

 

26

Thứ năm

 

 

 

27

Thứ sáu

 

 

 

28

Thứ bảy

 

 

 

Nơi nhận :

- Như kính gửi;

- Giám đốc Sở (báo cáo);

- Phó Giám đốc Lê Trọng Thành (báo cáo);

- Lưu VTPT&NL. 

 

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212163

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 334

Trong tháng: 10169

Trong năm: 26117