Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 02/2016

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1/23 am

Thứ hai

A1

Thành nam

Ninh Bình

2

Thứ ba

 

 

 

3

Thứ tư

 

 

 

4

Thứ năm

 

 

 

5

Thứ sáu

 

 

 

6

Thứ bảy

 

 

 

7

Chủ nhật

 

 

 

8/1/1Tết

Thứ hai

 

 

 

9

Thứ ba

 

 

 

10

Thứ tư

 

 

 

11

Thứ năm

 

 

 

12

Thứ sáu

 

 

 

13

Thứ bảy

 

 

 

14

Chủ nhật

 

 

 

15

Thứ hai

 

 

 

16

Thứ ba

 

 

 

17

Thứ tư

 

 

 

18

Thứ năm

 

 

 

19

Thứ sáu

 

 

 

20

Thứ bảy

 

 

 

21

Chủ nhật

 

 

 

22/15 AL

Thứ hai

 

 

 

23

Thứ ba

 

 

 

24

Thứ tư

A1

Tr.14

Tam Điệp

25

Thứ năm

A1

TTSH

Kim Sơn

26

Thứ sáu

Ôtô B, C

K06/GT-K67-Tr. 14/BQP

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

27

Thứ bảy

 

 

 

28

Chủ nhật

 

 

 

29

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

Nơi nhận :

- Như kính gửi;

- Giám đốc Sở (báo cáo);

- Lưu VTPT&NL. 

 

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212324

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 91

Trong tháng: 91

Trong năm: 26278