Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 02/2017

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ tư

 

 

 

2

Thứ năm

 

 

 

3

Thứ sáu

 

 

 

4

Thứ bảy

 

 

 

5

Chủ nhật

 

 

 

6

Thứ hai

 

 

 

7

Thứ ba

 

 

 

8

Thứ tư

 

 

 

9

Thứ năm

 

 

 

10

Thứ sáu

 

 

 

11

Thứ bảy

 

 

 

12

Chủ nhật

 

 

 

13

Thứ hai

A1

TTSH

Kim Sơn

14

Thứ ba

 

 

 

15

Thứ tư

 

 

 

16

Thứ năm

B,F

K05/GT-K102-Thành Nam

TTSH-Thành Nam

17

Thứ sáu

 

Thi lại K05 (chiều)

 

18

Thứ bảy

 

 

 

19

Chủ nhật

 

 

 

20

Thứ hai

 

 

 

21

Thứ ba

A1

Thành Nam

Ninh Bình

22

Thứ tư

A1

TTSH

Nho Quan

23

Thứ năm

B,C

K06/GT-K46h-ĐTr. Cơ giới

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

24

Thứ sáu

 

Thi lại K06 (chiều)

 

25

Thứ bảy

 

 

 

26

Chủ nhật

 

 

 

27

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

28

Thứ ba

A1

TTSH

Yên Mô+Yên Khánh

 

 

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212167

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 338

Trong tháng: 10173

Trong năm: 26121