Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 03 năm 2018

Thứ Ba, 27/02/2018

Kính gửi : - Các đơn vị có cán bộ có thẻ sát hạch viên.
               - Các sát hạch viên thuộc Ban quản lý sát hạch Sở GTVT Ninh Bình.
Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe CGĐB tháng 3 năm 2018 như sau:

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212322

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 89

Trong tháng: 89

Trong năm: 26276