Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 03 năm 2022

Thứ Hai, 14/03/2022

 1- Lịch sát hạch cấp GPLX CGĐB tháng 3 năm 2022 như sau:

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ ba

 

 

 

2

Thứ tư

 

 

 

3

Thứ năm

A1

TTSH

Yên Khánh

4

Thứ sáu

 

 

 

5

Thứ bảy

 

 

 

6

Chủ nhật

 

 

 

7

Thứ hai

Ô tô

K03B/GT-TL-K153/Tr.13

TTSH-Tr.13

8

Thứ ba

A1

TTSH

Kim Sơn

9

Thứ tư

A1

TTSH Thành Nam

Ninh Bình

10

Thứ năm

 

 

 

11

Thứ sáu

Ô tô

K06/GT-K159/Thành nam

TTSH Thành nam

12

Thứ bảy

Ô tô

K06/GT-K159/Thành nam

TTSH Thành nam

13

Chủ nhật

 

 

 

14

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

15

Thứ ba

 

 

 

16

Thứ tư

A1

Trường 13

TTSH-Tr.13

17

Thứ năm

 

 

 

18

Thứ sáu

Ô tô

K07/GT-K51H /Cơ giới

TTSH Cơ giới

19

Thứ bảy

Ô tô

K07/GT-K51H/Cơ giới

TTSH Cơ giới

20

Chủ nhật

 

 

 

21

Thứ hai

 

 

 

22

Thứ ba

 

 

 

23

Thứ tư

 

 

 

24

Thứ năm

Ô tô

K08/GT-K153/Tr.13

TTSH-Tr.13

25

Thứ sáu

Ô tô

K08/GT-K153/Tr.13

TTSH-Tr.13

26

Thứ bảy

 

 

 

27

Chủ nhật

 

 

 

28

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

29

Thứ ba

 

 

 

30

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

31

Thứ năm

 

 

 

2- Phân công sát hạch

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212268

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 35

Trong tháng: 35

Trong năm: 26222