Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 03/2016

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ ba

 

 

 

2

Thứ tư

 

 

 

3

Thứ năm

A1

Cty4

Tam Điệp

4

Thứ sáu

Ôtô B, C

K07/GT-K91-Thành Nam

TTSH-Thành Nam

5

Thứ bảy

 

 

 

6

Chủ nhật

 

 

 

7

Thứ hai

 

 

 

8

Thứ ba

 

 

 

9

Thứ tư

 

 

 

10

Thứ năm

 

 

 

11

Thứ sáu

Ôtô B, C

K08/GT-K96-Tr. 13/BQP

TTSH-Thành Nam

12

Thứ bảy

 

 

 

13

Chủ nhật

 

 

 

14

Thứ hai

A1

Thành Nam

Ninh Bình

15

Thứ ba

 

 

 

16

Thứ tư

A1

TTSH

Nho Quan

17

Thứ năm

A1

TTSH

Yên Mô

18

Thứ sáu

Ôtô B, C

K09/GT-K45H-ĐTr. Cơ giới

TTSH-Tr.TCN Số 14/BQP

19

Thứ bảy

 

 

 

20

Chủ nhật

 

 

 

21

Thứ hai

 

 

 

22

Thứ ba

A1

Tr.13

Tam Điệp

23

Thứ tư

 

 

 

24

Thứ năm

A1

TTSH

Ninh Bình

25

Thứ sáu

Ôtô B, C

K10/GT-K68-Tr. 14/BQP

TTSH-Tr.TCN Số 14/BQP

26

Thứ bảy

 

 

 

27

Chủ nhật

 

 

 

28

Thứ hai

 

 

 

29

Thứ ba

A1

Tr.14

Tam Điệp

30

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

31

Thứ năm

 

 

 

 

 


 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212269

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 36

Trong tháng: 36

Trong năm: 26223