Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 10 2020

Thứ Tư, 23/09/2020

1- Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe CGĐB tháng 10 năm 2020 như sau:

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ năm

 

 

 

2

Thứ sáu

 

 

 

3

Thứ bảy

 

 

 

4

Chủ nhật

A1

TTSH

Nho Quan

5

Thứ hai

Ô tô

TL-K22/GT

TTSH Thành Nam

6

Thứ ba

A1

TTDN Thành Nam

TTSH Thành Nam

7

Thứ tư

 

 

 

8

Thứ năm

 

 

 

9

Thứ sáu

Ô tô

K23/GT-K141/Tr.13

TTSH-Tr.13

10

Thứ bảy

Ô tô

K23/GT-K141/Tr.13

TTSH-Tr.13

11

Chủ nhật

 

 

 

12

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

13

Thứ ba

 

 

 

14

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

15

Thứ năm

A1

Trường CĐN H13

TTSH-Tr.13

16

Thứ sáu

 

 

 

17

Thứ bảy

 

 

 

18

Chủ nhật

 

 

 

19

Thứ hai

Ô tô

TL-K23/GT

TTSH-Tr.13

20

Thứ ba

 

 

 

21

Thứ tư

A1

TTSH

Nho Quan

22

Thứ năm

Ô tô

K24/GT-K144/Thành nam

TTSH Thành Nam

23

Thứ sáu

Ô tô

K24/GT-K144/Thành nam

TTSH Thành Nam

24

Thứ bảy

 

 

 

25

Chủ nhật

 

 

 

26

Thứ hai

A1

TTSH

Yên Mô

27

Thứ ba

 

 

 

28

Thứ tư

 

 

 

29

Thứ năm

A1

TTSH

Ninh Bình

30

Thứ sáu

Ô tô

K25/GT-K50D/Cơ giới

TTSH Thành Nam

31

Thứ bảy

 

 

 

2- Phân công sát hạch viên

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212287

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 54

Trong tháng: 54

Trong năm: 26241