Thứ Năm, 23/05/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 10 năm 2017

Thứ Tư, 28/12/2016
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Chủ nhật

 

 

 

2

Thứ hai

 

 

 

3

Thứ ba

 

 

 

4

Thứ tư

 

 

 

5

Thứ năm

 

 

 

6

Thứ sáu

 

 

 

7

Thứ bảy

 

 

 

8

Chủ nhật

 

 

 

9

Thứ hai

 

 

 

10

Thứ ba

A1

Thành Nam

Ninh Bình

11

Thứ tư

 

 

 

12

Thứ năm

 

 

 

13

Thứ sáu

A1

TTSH

Kim Sơn

14

Thứ bảy

 

 

 

15

Chủ nhật

 

 

 

16

Thứ hai

BCDEF

K33/GT.K110.TH.NAM

TTSH-Thành Nam

17

Thứ ba

 

 

 

18

Thứ tư

 

 

 

19

Thứ năm

 

 

 

20

Thứ sáu

 

 

 

21

Thứ bảy

 

 

 

22

Chủ nhật

 

 

 

23

Thứ hai

A1

TTSH

Nho Quan

24

Thứ ba

BCF

K34/GT-K112-Tr. 13/BQP

TTSH-Thành Nam

25

Thứ tư

 

 

 

26

Thứ năm

BCDE

K35/GT-K84-Tr.14/BQP

TTSH-TCN-Số 14/BQP

27

Thứ sáu

 

 

 

28

Thứ bảy

 

 

 

29

Chủ nhật

 

 

 

30

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

31

Thứ ba

A1

TTSH

Kim Sơn+Yên Mô

Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1626732

Trực tuyến: 6

Hôm nay: 34

Trong tháng: 34

Trong năm: 16779