Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 10/2013

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

1

Thứ ba

 

 

 

 

2

Thứ tư

 

 

 

 

3

Thứ năm

 

 

 

 

4

Thứ sáu

 

 

 

 

5

Thứ bảy

 

 

 

 

6

CN

 

 

 

 

7

Thứ hai

 

 

 

 

8

Thứ ba

A1

Thành nam

Ninh Bình

 

9

Thứ tư

 

 

 

 

10

Thứ năm

 

 

 

 

11

Thứ sáu

ÔTÔ B,C

K26/GT - Tr­ường CĐN C¬ Giíi

Tam Điệp

 

12

Thứ bảy

 

K26/GT - Tr­ường CĐN C¬ Giíi

 

 

13

CN

 

 

 

 

14

Thứ hai

 

 

 

 

15

Thứ ba

 

 

 

 

16

Thứ tư

A1

TTSH

Ninh Bình

 

17

Thứ năm

A1

TTSH

Yên Khánh

 

18

Thứ sáu

ÔTÔ B,C

K27/GT -Tr­ường TCN số 13/BQP

Ninh Bình

 

19

Thứ bảy

 

K27/GT -Tr­ường TCN số 13/BQP

 

 

20

CN

 

 

 

 

21

Thứ hai

A1

TTSH

Kim Sơn

 

22

Thứ ba

A1

Tr.13 + Cơ giới

Tam Điệp

 

23

Thứ tư

A1

TTSH

Yên Mô

 

24

Thứ năm

 

 

 

 

25

Thứ sáu

ÔTÔ B,C

K28/GT -Tr­ường TCN số 14/BQP

Tam Điệp

 

26

Thứ bảy

 

K28/GT -Tr­ường TCN số 14/BQP

 

 

27

CN

 

 

 

 

28

Thứ hai

ÔTÔ B,C

K29/GT-TTDN GTVT Thành nam

Ninh Bình

 

29

Thứ ba

 

K29/GT-TTDN GTVT Thành nam

 

 

30

Thứ tư

A1

Cty 4

Tam Điệp

 

31

Thứ năm

A1

Thành nam

Ninh Bình

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212299

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 66

Trong tháng: 66

Trong năm: 26253