Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 10/2018

Thứ Sáu, 21/09/2018

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ hai

 

 

 

2

Thứ ba

 

 

 

3

Thứ tư

 

 

 

4

Thứ năm

Ô tô

K32/GT.K121.TH.NAM

TTSH-Thành Nam

5

Thứ sáu

Ô tô

Thi lại K31/GT

TTSH-TCN-Số 14/BQP

6

Thứ bảy

 

 

 

7

Chủ nhật

 

 

 

8

Thứ hai

 

 

 

9

Thứ ba

 

 

 

10

Thứ tư

 

 

 

11

Thứ năm

Ô tô

K33/GT-K122-Tr.13/BQP

TTSH-Tr.13/BQP

12

Thứ sáu

 

 

 

13

Thứ bảy

 

 

 

14

Chủ nhật

 

 

 

15

Thứ hai

Ô tô

Thi lại K32/GT

TTSH-Thành Nam

16

Thứ ba

A1

Thành Nam

TTSH-Thành Nam

17

Thứ tư

 

 

 

18

Thứ năm

 

 

 

19

Thứ sáu

Ô tô

Thi lại K33/GT

TTSH-Tr.13/BQP

20

Thứ bảy

 

 

 

21

Chủ nhật

 A1

 TTSH

Ninh Bình 

22

Thứ hai

A1

TTSH

Yên Mô

23

Thứ ba

 

 

 

24

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

25

Thứ năm

Ô tô

K34/GT-K48  -Tr.C.GIỚI

TTSH-TCN-Số 14/BQP

26

Thứ sáu

 

 

 

27

Thứ bảy

 

 

 

28

Chủ nhật

 

 

 

29

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

30

Thứ ba

 

 

 

31

Thứ tư

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212066

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 237

Trong tháng: 10072

Trong năm: 26020