Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 11 2020

Thứ Hai, 26/10/2020

          1. Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe CGĐB tháng 11 năm 2020:

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Chủ nhật

 

 

 

2

Thứ hai

 

 

 

3

Thứ ba

A1

TTDN Thành Nam

TTSH Thành Nam

4

Thứ tư

 

 

 

5

Thứ năm

 

 

 

6

Thứ sáu

 

 

 

7

Thứ bảy

 

 

 

8

Chủ nhật

A1

TTSH

TTSH Ninh Tiến

9

Thứ hai

Ô tô

Thi lại K25/GT

TTSH Thành Nam

10

Thứ ba

A1

TTSH

Nho Quan

11

Thứ tư

 

 

 

12

Thứ năm

 

 

 

13

Thứ sáu

A1

TTSH

Kim Sơn

14

Thứ bảy

 

 

 

15

Chủ nhật

 

 

 

16

Thứ hai

A1

TTSH

TTSH Ninh Tiến

17

Thứ ba

 

 

 

18

Thứ tư

 

 

 

19

Thứ năm

Ô tô

K26/GT-K145/Thành nam

TTSH Thành Nam

20

Thứ sáu

Ô tô

K26/GT-K145/Thành nam

TTSH Thành Nam

21

Thứ bảy

 

 

 

22

Chủ nhật

 

 

 

23

Thứ hai

 

 

 

24

Thứ ba

 

 

 

25

Thứ tư

A1

TTSH

Yên Mô

26

Thứ năm

Ô tô

K27/GT-K142/Tr.13

TTSH-Tr.13

27

Thứ sáu

Ô tô

K27/GT-K142/Tr.13

TTSH-Tr.13

28

Thứ bảy

 

 

 

29

Chủ nhật

 

 

 

30

Thứ hai

A1

TTSH

Nho Quan

2. Phân công Sát hạch viên

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212156

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 327

Trong tháng: 10162

Trong năm: 26110