Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 11 năm 2021

Thứ Ba, 26/10/2021

 

1- Lịch sát hạch cấp GPLX CGĐB tháng 11 năm 2021 như sau

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ hai

 

 

 

2

Thứ ba

 

 

 

3

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

4

Thứ năm

A1

Trường 13

TTSH-Tr.13

5

Thứ sáu

Ô tô

K23B/GT-TL K155/TN

TTSH Thành Nam

6

Thứ bảy

 

 

 

7

Chủ nhật

 

 

 

8

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

9

Thứ ba

 

 

 

10

Thứ tư

A1

TTSH Thành Nam

Ninh Bình

11

Thứ năm

Ô tô

K24B/GT-TLK150/Tr.13

TTSH-Tr.13

12

Thứ sáu

Ô tô

K25/GT-K51E/Cơ giới

TTSH Cơ giới

13

Thứ bảy

Ô tô

K25/GT-K51E/Cơ giới

TTSH Cơ giới

14

Chủ nhật

 

 

 

15

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

16

Thứ ba

 

 

 

17

Thứ tư

A1

TTSH

Yên Khánh

18

Thứ năm

 

 

 

19

Thứ sáu

 

 

 

20

Thứ bảy

 

 

 

21

Chủ nhật

 

 

 

22

Thứ hai

 

 

 

23

Thứ ba

Ô tô

K25B/GT-K51E/Cơ giới

TTSH Cơ giới

24

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

25

Thứ năm

 

 

 

26

Thứ sáu

 

 

 

27

Thứ bảy

 

 

 

28

Chủ nhật

 

 

 

29

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

30

Thứ ba

Ô tô

K26/GT- K156/TN

TTSH Thành Nam

2- Phân công Sát hạch viên

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212259

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 26

Trong tháng: 26

Trong năm: 26213