Thứ Sáu, 24/05/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 12 2020

Thứ Ba, 24/11/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

1. Lịch sát hạch cấp GPLX CGĐB tháng 12 năm 2020

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ ba

 

 

 

2

Thứ tư

 

 

 

3

Thứ năm

 

 

 

4

Thứ sáu

Ô tô

TL-K27/GT-K142/Tr.13

TTSH-Tr.H13

5

Thứ bảy

 

 

 

6

Chủ nhật

 

 

 

7

Thứ hai

 

 

 

8

Thứ ba

A1

TTDN Thành Nam

Ninh Bình

9

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

10

Thứ năm

 

 

 

11

Thứ sáu

Ô tô

K28/GT-K50E/CĐ Cơ giới

TTSH Thành Nam

12

Thứ bảy

 

 

 

13

Chủ nhật

A1

TTSH

Ninh Bình

14

Thứ hai

 

 

 

15

Thứ ba

 

 

 

16

Thứ tư

A1

TTSH

Nho Quan

17

Thứ năm

Ô tô

K29/GT-K146/Thành nam

TTSH Thành Nam

18

Thứ sáu

Ô tô

K29/GT-K146/Thành nam

TTSH Thành Nam

19

Thứ bảy

 

 

 

20

Chủ nhật

 

 

 

21

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

22

Thứ ba

 

 

 

23

Thứ tư

 

 

 

24

Thứ năm

Ô tô

K30/GT-K143/Tr.13

TTSH-Tr.H13

25

Thứ sáu

Ô tô

K30/GT-K143/Tr.13

TTSH-Tr.H13

26

Thứ bảy

 

 

 

27

Chủ nhật

 

 

 

28

Thứ hai

A1

TTSH

Yên Mô

29

Thứ ba

 

 

 

30

Thứ tư

 

 

 

31

Thứ năm

 

 

 

            2. Phân công sát hạch viên

Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1628557

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 577

Trong tháng: 577

Trong năm: 17322