Thứ Sáu, 24/05/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 1/2014

Thứ Tư, 28/12/2016
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

1

Thứ tư

 

 

 

 

2

Thứ năm

 

 

 

 

3

Thứ sáu

 

 

 

 

4

Thứ bảy

 

 

 

 

5

Chủ nhật

 

 

 

 

6

Thứ hai

 

 

 

 

7

Thứ ba

 

 

 

 

8

Thứ tư

 

 

 

 

9

Thứ năm

 

 

 

 

10

Thứ sáu

Ôtô B, C

K01/GT-Tr.CĐN  Cơ giới

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

 

11

Thứ bảy

 

 

 

 

12

Chủ nhật

 

 

 

 

13

Thứ hai

Ôtô B, C

K02/GT-TTDN-Thành Nam

TTSH-Thành Nam

 

14

Thứ ba

A1

Tr.13 + Tr.14

TamĐiệp

 

15

Thứ tư

A1

Cty.4 + Thành Nam

TamĐiệp - NB

 

16

Thứ năm

A1

TTSH

Nho Quan

 

17

Thứ sáu

Ôtô B, C

K03/GT-Tr.TCN-Số 14/BQP

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

 

18

Thứ bảy

 

 

 

 

19

Chủ nhật

A1

TTSH

NB

 

20

Thứ hai

Ôtô B, C

K04/GT-Tr.TCN-Số 13/BQP

TTSH-Thành Nam

 

21

Thứ ba

 

 

 

 

22

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

 

23

Thứ năm

 

 

 

 

24

Thứ sáu

 

 

 

 

25

Thứ bảy

 

 

 

 

26

Chủ nhật

 

 

 

 

27

Thứ hai

 

 

 

 

28

Thứ ba

 

 

 

 

29

Thứ tư

 

 

 

 

30

Thứ năm

 

 

 

 

31/01

Thứ sáu

 

 

 

 

Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1628491

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 511

Trong tháng: 511

Trong năm: 17256