Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 1/2019

Thứ Hai, 24/12/2018

1. Lịch sát hạch tháng 01/2019

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ ba

 

 

 

2

Thứ tư

 

 

 

3

Thứ năm

Ô tô

K01/GT-K97/Tr.14

TTSH-Tr.14

4

Thứ sáu

 

Thi lại k41/GT

TTSH-Tr.13

5

Thứ bảy

 

 

 

6

Chủ nhật

 

 

 

7

Thứ hai

 

 

 

8

Thứ ba

 

 

 

9

Thứ tư

 

Thi lại k01/GT

TTSH-Tr.14

10

Thứ năm

Ô tô

K02/GT-K124/Thành nam

TTSH Thành Nam

11

Thứ sáu

 

 

 

12

Thứ bảy

 

 

 

13

Chủ nhật

 

 

 

14

Thứ hai

 

 

 

15

Thứ ba

 

 

 

16

Thứ tư

A1+Ô tô

TTSH + Thi lại k02/GT

Yên Mô + TTSH Th.Nam

17

Thứ năm

Ô tô

K03/GT-K48F/Cơ giới

TTSH-Tr.14

18

Thứ sáu

 

 

 

19

Thứ bảy

 

 

 

20

Chủ nhật

 

 

 

21

Thứ hai

Ô tô

K04/GT-K125/Tr.13

TTSH-Tr.13

22

Thứ ba

 

 

 

23

Thứ tư

A1

TTSH

Nho Quan+Ninh Bình

24

Thứ năm

A1+Ô tô

Th.Nam + Thi lại k03/GT

TTSH Th.Nam + TTSH-Tr.14

25

Thứ sáu

A1+Ô tô

TTSH + Thi lại k04/GT

Kim Sơn + TTSH-Tr.13

26

Thứ bảy

 

 

 

27

Chủ nhật

 

 

 

28/ 23

Thứ hai

 

 

 

29

Thứ ba

 

 

 

30

Thứ tư

 

 

 

31

Thứ năm

 

 

 

 

2. Phân công sát hạch

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212305

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 72

Trong tháng: 72

Trong năm: 26259